Depunerea proiectelor

10 septembrie -11 octombrie 2019

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Implică-te pentru Dej/ secțiune a site-ului www.primariadej.ro,  după crearea unui cont.

Pot trimite propuneri de proiecte  cetățenii cu domiciliul în municipiul Dej care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățenii cu domiciliul în municipiul Dej, în mod individual.

Un cetățean poate depune o sigură propunere de proiect.

Analiza proiectelor

14 octombrie- 25 octombrie 2019

Propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile

Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților

Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă

Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

Votul proiectelor

28 octombrie-15 noiembrie 2019

Fiecare cetățean înscris pe platforma Implică-te pentru Dej/ secțiune a site-ului www.primariadej.ro   poate vota 2 proiecte- câte unul pentru fiecare dintre cele două linii de proiecte stabilite.

Fiecare participant poate vota o singură dată pentru câte unul pentru fiecare dintre cele două linii de proiecte stabilite.

Afișare  rezultate finale

18 noiembrie 2019

Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi.