1. Cine poate trimite propuneri de proiecte?

Pot trimite propuneri de proiecte  cetățenii cu domiciliul în municipiul Dej care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

2. Asociațiile pot depune propuneri de proiecte?

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățenii cu domiciliul în municipiul Dej, în mod individual.

3. Ce propuneri pot fi depuse?

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în una din următoarele linii de proiecte:

A. Spații verzi, locuri de joacă, mobilare urbană (amenajare spații publice)

B. Zone pietonale, siguranța circulației,  fluidizare trafic.

Chiar dacă propunerea ar putea fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru  linia de proiecte pe care o consideră cea mai potrivită.

4. Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

•Obiectivul propus să fie unul de interes general pentru comunitate cu încadrarea în una din liniile de proiecte: A. Spații verzi, locuri de joacă, mobilare urbană (amenajare spații publice); B. Zone pietonale, siguranța circulației,  fluidizare trafic.

•Realizarea obiectivul propus să fie de competența administrației publice locale a Municipiului Dej.

•Locația vizată de obiectivul propus să vizeze un spațiu din domeniul public al Municipiului Dej.

•Intervenția propusă prin proiect să nu facă obiectul altor proiecte de investiții ale municipalității.

•Intervenția propusă prin proiect să nu contravină proiectelor de investiții ale municipalității aflate în derulare sau depuse spre finanțare.

•Intervenția propusă prin proiect să nu fie de natură comercială, cu caracter politic, etnic ori rasial.

•Să se încadreze în valoarea minimă, respectiv valoarea maximă, admise la finanțare. Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 de lei (inclusiv TVA).

Valoarea maximă a unui proiect este de 100.000 de lei  (inclusiv TVA).

•Propunerea obiectivului să fie descrisă în termeni clari, preciși iar locația vizată să fie de asemenea clar delimitată.

5. Care este suma maximă alocată unui proiect?

Suma maximă alocată unui proiect este de 100.000 de lei  (inclusiv TVA).

6. Cum pot trimite o propunere?

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Implică-te pentru Dej/ secțiune a site-ului www.primariadej.ro,  după crearea unui cont.

Urmați pașii:

1. Accesați site-ul www.primariadej.ro,

2. Accesați secțiunea Implică-te pentru Dej,

3. Creare cont

4. Completare fișă proiect.

5. Trimitere.

7. Ce secțiuni conține fișa tip de proiect?

Fișă tip de propunere de proiect cuprinde următoarele rubrici obligatorii:

a) Nume și prenumele;

b) Date de contact ale celui care face propunerea;

c) Denumire obiectiv propus a se realiza;

d) Locație/amplasament obiectiv propus a se realiza;

e) Beneficiarii obiectivului propus a se realiza;

f) Justificarea necesității realizării obiectivului propus;

g) Buget estimativ (cu încadrarea în limitele minime, respectiv maxime de bugetare).

8. De ce ar trebui ca propunerile să fie clare și detaliate?

Precizarea cât mai concretă a detaliilor face posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și implicit un termen adecvat pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

9. Propunerile de proiecte pot fi însoțite de o documentație suplimentară?

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

10. Propunerile vor fi supuse la vot așa cum au fost depuse?

Primăria Municipiului Dej va analiza propunerile de proiectele din punct de vedere al conformității acestora cu prevederile legale în vigoare precum și cu privire la fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic. În urma analizei, propunerile supuse votului  vor păstra ideea inițială, dar vor fi adaptate de către serviciile de specialitate din cadrul municipalității care vor estima mai exact costurile,  soluțiile tehnice, posibilitățile concrete de acțiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spațială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicații privind motivele acestei decizii.

11. Primăria revizuiește toate propunerile?

Da, serviciile de specialitate din cadrul  Primăriei Municipiului Dej vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă criteriile de eligibilitate și parametrii definiți vor fi supuse la vot.

12. Este posibil să se schimbe o propunere în cazul în care s-a făcut o  greșeală?

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana  care a propus-o.

13. Câte proiecte vor fi finanțate?

Vor fi finanțate 4 proiecte cu un buget maxim de 100.000 de lei (inclusiv TVA) pentru fiecare proiect.

14. Câte propuneri pot fi înaintate de fiecare cetățean?

Un cetățean poate depune o sigură propunere de proiect.

15. Cum se votează un proiect?

Votarea este restricționată la teritoriul Municipiului Dej. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Dej și să permiteți accesul la locația dumneavoastră de pe dispozitivul pe care îl utilizați. Platforma Implică-te pentru Dej/ secțiune a site-ului www.primariadej.ro  colectează date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

Votarea online presupune înregistrarea prealabilă pe platformă.

Urmați pașii:

1. Accesați site-ul www.primariadej.ro,

2. Accesați secțiunea Implică-te pentru Dej,

3. Creare cont

4. Votează

Fiecare cetățean înscris pe platforma Implică-te pentru Dej/ secțiune a site-ului www.primariadej.ro   poate vota 2 proiecte- câte unul pentru fiecare dintre cele două linii de proiecte stabilite. Fiecare participant poate vota o singură dată pentru câte unul pentru fiecare dintre cele două linii de proiecte stabilite.

16. Cum se poate obține o clarificare suplimentară cu privire la platforma ”Implică-te pentru Dej”?

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa implicatepentrudej@dej.ro sau la numărul de telefon 0264 211 790 interior 139 .