Regulament privind implicarea activă a cetățenilor municipiului Dej prin propuneri de proiecte de interes general ”Implică-te pentru Dej!”

 

Art. 1 Propunerile de proiecte de interes general pot fi depuse de orice cetățean cu domiciliul în municipiul Dej care a împlinit vârsta de cel puțin 18 ani..

Art. 2 Persoanele juridice cu scop patrimonial precum și cele fără scop patrimonial nu pot depune proiecte. Acest demers este destinat exclusiv persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul Dej.

Art. 3 Propunerile de proiecte venite din partea cetățenilor vor fi încărcate pe site-ul www.primariadej.ro la secțiunea dezvoltată pentru depunerea proiectelor din partea cetățenilor sub forma unei Fișe tip de propunere de proiect.

Art. 4 Fișă tip de propunere de proiect va cuprinde în principal următoarele rubrici obligatorii: a) Nume și prenumele; b) Date de contact ale celui care face propunerea; c) Denumire obiectiv propus a se realiza; d) Locație/amplasament obiectiv propus a se realiza; e) Beneficiarii obiectivului propus a se realiza; f) Justificarea necesității realizării obiectivului propus; g) Buget estimativ (cu încadrarea în limitele admise prin prezentul Regulament). Fișa tip de propunere de proiect poate fi însoțită de anexe/documente suplimentare (fotografii, planșe, grafice etc.). Încărcarea anexelor/documentelor suplimentare este opțională.

Art.5 Modul de creare a contului de utilizator, logarea și pașii pentru încărcarea propunerii și a documentelor suplimentare facultative (fotografii, planșe, grafice etc.) precum și modalitatea de vot online vor fi făcute publice în momentul lansării platformei.

Art.6 Cetățenii vor putea înainta propuneri de proiecte pentru următoarele linii de proiecte:
• A. Spații verzi, locuri de joacă, mobilare urbană (amenajare spații publice)
• B. Zone pietonale, siguranța circulației, fluidizare trafic.

Art. 7 Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
• Obiectivul propus să fie unul de interes general pentru comunitate cu încadrarea în una din liniile de proiecte stipulate la art. 4.
• Realizarea obiectivul propus să fie de competența administrației publice locale a Municipiului Dej.
• Locația vizată de obiectivul propus să vizeze un spațiu din domeniul public al Municipiului Dej.
• Intervenția propusă prin proiect să nu facă obiectul altor proiecte de investiții ale municipalității,
• Intervenția propusă prin proiect să nu contravină proiectelor de investiții ale municipalității aflate în derulare sau depuse spre finanțare.
• Intervenția propusă prin proiect să nu fie de natură comercială, cu caracter politic, etnic ori rasial.
• Să se încadreze în valoarea minimă, respectiv valoarea maximă, admise la finanțare conform prevederilor prezentului regulament.
• Propunerea obiectivului să fie descrisă în termeni clari, preciși iar locația vizată să fie de asemenea clar delimitată.
• Un cetățean poate depune o sigură propunere de proiect.

Art. 8 Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 de lei (inclusiv TVA).

Art. 9 Valoarea maximă a unui proiect este de 100.000 de lei (inclusiv TVA). Vor fi finanțate 4 proiecte cu un buget maxim de 100.000 de lei (inclusiv TVA) pentru fiecare proiect.

Art. 10 Ulterior închiderii sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte o comisie a Primăriei Municipiului Dej alcătuită din personal al serviciilor de specialitate (Tehnic, Urbanism, Achiziții, Patrimoniu, Buget) va analiza din punct de vedere tehnic și economic propunerile pentru conformitatea cu criteriile stipulate la art.5, art.6, art.7. De asemenea comisia va analiza proiectele din punct de vedere al conformității acestora cu prevederile legale în vigoare precum și cu privire la viabilitatea/ fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic.
Analiza făcută de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Dej urmărește, pe lângă conformitatea propunerii și estimarea corectă a costurilor, termene concrete de execuție și soluțiile tehnice.

Art. 11 Comisia își rezervă dreptul de a ajusta proiectele cu privire la soluțiile tehnice, precum și estimarea corectă a costurilor în vederea asumării și ulterior implementării acestora de către Primăria Municipiului Dej.

Art. 12 Propunerile depuse devin proprietatea Primăriei Municipiului Dej. Persoanele care depun proiecte în cadrul prezentei inițiative nu pot invoca legislația cu privire la drepturile de autor.

Art. 13 Lista cu rezultatele evaluării proiectelor depuse va fi publicată pe platforma dezvoltată ca secțiune a site-ului www.primariadej.ro.

Art. 14 În cazul în care propunerea de proiect nu a fost înaintată pentru a fi supusă votului, persoana care a depus proiectul poate solicita în scris printr-o cerere depusă la Registratura Primăriei Municipiului Dej clarificări în acest sens.

Art. 15 Propunerile declarate eligibile vor fi supuse votului populației municipiului Dej prin intermediul platformei dezvoltate ca secțiune a site-ului www.primariadej.ro.

Art. 16 Proiectele care obține cel mai mare număr de voturi vor fi implementate de serviciile de specialitate din cadrul Primăria Municipiului Dej.

Art. 17 Etapele proiectului ”Implică-te pentru Dej!” : lansarea propunerii de proiecte; depunerea propunerilor de proiecte; validarea propunerilor de proiecte; votul cetățenilor pentru proiectele declarate eligibile se vor derula conform unui desfășurător cu termene concrete care vor fi aduse la cunoștința opiniei publice.

Art. 18 Prin înregistrarea pe platforma online, persoanele care se înscriu își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 19 Persoanele care și înscriu pe platforma online au luat cunoștință de faptul că Primăria Municipiului Dej prelucrează date cu caracter personal numai în scopuri explicite, legitime în acord cu specificul activității sale.

Art. 20 Primăria Municipiului Dej asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru acces și/sau pentru derulare a procesului de depunere a propunerilor de proiecte. Această obligație nu se aplică în cazul dezvăluirii oricărei informații de către utilizatori, către terți.

Art. 21 Primăria Municipiului Dej nu își asumă răspunderea pentru exactitate și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori.

Art. 22 Orice încercare de a utiliza datele personale ale oricărui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravenționale sau penal, după caz.